Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 515

-vredig zou kunnen bezitten. Dusdanige gefprekken en fchriften, op dien trant loopende, maakten zulke diepe indrukzelen op de gemoederen des Volks, dat de blinde toegenegenheid voor den Stadhouder gefchapen Rond in een geweldigen afkeer te zullen veranderen. De misnoegdheid rees zo hoog, dat de Staaten van Holland , om den verderen voortgang daar van te Ruiten , de RraiTe des doods, bij openbaaren Plakaate , dreigden aan allen , die da fioutheid zouden hebben, om te durven fchrijven of zeggen, dat de Prins van Oranje nadeOpperheerfchappij van deeze Landen geftaan hadt (*).

' 't Zal, ten opzigte van dit zonderling verfchijnzel in de Gefchiedenisfe van deezen tijd , niet kwalijk voegen 9 het oordeel bijtebrengen van den Ridder Temple, die zich toen in den Haage onthicidt. „ Niets is 'er," fchrijft hij, „ in die dagen voor„ gevallen, 't welk den Staatkundigen meer werks „ verfchafte, om het te ontknoopen. dan deopdragt „ der üppermagt van Gelderland aan zijne Hoog„ heid. Eenigen fchreeven dit geheele werk toe „ aan de Raatzugt van den Prins, en merkten het „ aan als een voorteken van zijnen toeleg, welken „ hij hadt op de overige Gewesten. Anderen

, geeven de fchuld aan zijne jonge Raadslieden, die „ hem dergelijke gedagten in 't hoofd gebragt had.

„ den

(*) Gefchr. Aant. van deezen tijd. Samson Hifi. de GuiU. UI. Tooi. III. p.37i.4H-4»^ Groet Plakaatb, III. D, bl. 716. Tweejaarige Gtfehied. bl. 716,

DE llï.

Aan nierhing van Temple over dit geval.

Sluiten