Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bir NEDERLANDEN. 5"

wederzijden, zich tot eene vroege opening van den Veldtocht toerustte (*>

Elke Partij zogt, om te beter voorwaarden te kunnen bedingen , den Oorlog met allen ernst doorte zetten. De Zweeden , ten dien tijde onder een minderjaarigen Vorst, beftuurd door eenen Raad , aan Frankrijks belangen verknogt, waren in de Landea des Keurvorsts van Brandenburg gevallen. Zij beichul.agden de Staaten van ondankbaarheid, en verweeten den Keurvorst, dat hij het Verdrag , met Zweeden aangegaan tot behoudenis van den Vrede in het Rijk , gefchonden hadt. De Keurvorst beantwoordde de Zweeden met hen gewapenderhand aantevallen. 't Geluk bekroonde zijne wakkerheid en moed. Dij btagt het Zweedfche Leger bij Ratenauw eene zwaare nederlaag toe , hernam veelen der bemagtigde Plaatzen, en deedt niet weinigen, den Zweeden toebehoorende , voor zijne overwinnende wapenen bukken. Op 's Keurvorsts aanmaaning, hadden de Staaten der Vetéênigde Gewesten den Ko< ning van Zweeden den Oorlog verklaard , en eenige Schepen aan den Koning van Denemarken gezonden , die, met Spanje, het voorbeeld deezer Gewesten, ten opzigte van Zweeden , volgde. In deezervoege ontftak 'er een nieuw Oorlogsvuur in 'tNoorden, en

het

(♦) Dasnagk, ÏI. p. 583. Secr.Refol.HolL16-5.lll t>. bl. 463. Tveejaarige Gefch. bl. 350. 391. 4C7.4l3i 545- 575- 583. 7°9' 77?.

VIL Deel. *. St. P

WlLLF.KI DË 111.

Oorlog met

Zweeden*

Sluiten