Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der, NEDERLANDEN. 525

ten te herftellen, en de ontzaglijke magt van Frankrijk binnen de oude perken te omfchrijven. Een veel minder gedeelte van dien Krijgs - voorfpoed zou, op andere tijden, voor Frankrijk genoegzaam geweest zijn, om geheel Europa te ondertebrengen.

Ter Zee hadt men zich , zints een geruimen tijd, veel voordeels beloofd , doch niet behaald. De Ruiter, door zijne Hoogheid tot Luitenant-Adrairaal - Generaal aangefteld , hadt, op rijnen voorflag, in den jaare MDCLXXIV, van dc Staaten last gekreegen, met eene Vloot na de Franfche Caribifche Eilanden te zeilen, en dezelven, ware 'tmogelijk , te vermeesteren. Op Martinigut waagde hij den eerden kans, doch de Franfchen, meer dan eene maand te vooren wegens het oogmerk deezer uitrustinge gewaarfchuwd, hadden zich in ltaat gefield, om tegenweer te bieden, 'tgeen zij met zulk eenen goeden uitilag deeden, dat de Ruiter , den toeleg op Martinigue mislukt zijnde , het ongeraaden oordeelde, eenigen aandag meer te waagen, en met de Vloot weder na 't Vaderland keerde (*).— Tromp hadt, in *t zelfde jaar, eene landing gedaan op het Eiland Belle-Isle, aan de Kust van Bretagne, maar vondt het zo wei verderkt , dat hij onverrigter zaake aftrok, en van alle verdere poogingen op de Fran' fche Kust afzag (|>

(*) Bsanüt , Leeven van de Ruiter, bl. 8p5. po5; Tweej. Gefch. bl. 323 enz. (+) Tweejaarige Gefskib\. %i6.249.37a. • P 3

IVlLUZM DE lil.

Mislukte tocht vaa de Ruiter en Trom?.

Sluiten