Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5aS GESCHIEDENIS

EE III.

Eerfte fla ■ , b'j Siramboli.

36:6.

Bit fcheen iet euvels te fpeilen, en hij zulks te verWagteü, ïeggende : Vaarwel, vaarwel in eeuwigheid ! Ik voel dat ik op deezen tocht zal blijven ! De uitkomst beantwoordde aan dit gevreesde onheil.

Naa lang door tegenwind en andere beletzelen opgehouden te zijn, Rak hij, ter helft van Oogstmaand, in zee. Storm, ftilie, zeefchade , en het wagten op de Spaanfche Schepen vertraagden zijne reis, zo dat het diep in Wintermaand liep , eer hij Sicilië bereikte, waar hij de ontflaaking van zesentwintig Hcngaarjche Predikanten , door den geest der vervolging op de Galeien geplaatst, bij den Onderkoning van Napels bewerkte. Het jaar liep ten einde in 't vrugtloos wagten na Spaanfche Oorlogfchepen, om iets van gewigt tegen de Mesfmeezers te onderneemen ; doch hij kreeg , op den laatflen dag, de langgewenschte Schepen , onder het bevel van den Vice-Admiraal de Haan, onder zijne Vlag. Toen befloothij, niet langer te toeven; maar op den Vijand lostegaao. Men hadt hem verzekerd , dat de Franfche Vloot op zijn hoogst uit twaalf ligte Oorlogfchepen bellondt. Niet klein was dus zijne verlegenheid , als hij , op de hoogte van Stromboli en Lipari, eene Vloot ontdekte van dertig Zeilen, waar onder vierentwintig Oorlogfchepen , van vijftig tot twintig ftukken, onder het bevelhebberfckap van den Heer du Quesne : de zijne telde niet meer dan achtien Schepen. Ondanks deeze ongelijkheid van inagt, oordeelde de Ruiter, naa rijp overleg, een

kar-s

Sluiten