Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. §47

kundigen denzelven bijkans met het behaalen eener overwinninge gelijk Relden. Het verlies der Franfchen in deezen flag bij. Mont-Kasfel wordt op tweeen dat der Staatfchen op drieduizend begroot. St. Omer, nu van ontzet verftooken, hieldt het nog tien dagen naa deezen ongelukkigen flag, en gaf zich, den twintigften van Grasmaand, bij verdrag over (*).

Lodewijk de XIV. keerde , naa 't bemagtigen dier Steden , en het behaalen dier overwinningen, na Frankrijk , en zijn Leger na de Ververfchingskwartieren. Zijne Hoogheid zogt, tegen het einde van Hooimaand , Charleroi te bemagtigen ; doch moest andermaal dit beleg opbreeken: daar de Her. tog van Luxemburg met het Franfche Leger herr volgde (f). Des Humieres maakte zich, voor he eindigen van deezen voor Frankrijk gelukkiger Veldtocht , nog meester van St. Guilain (§). Di Spaanfche Nederlanden waren dus van alle Grens vestingen aan de landzijde beroofd, behalven Name. en Bergen in Henegouwen, die voor een volgende Veldtocht veeg ftonden. Nieuwpoort en Oostena alleen dekten ze aan den zeekant. En hetitondtge fchapen, dat de overige binnenlandfche groote St<

den

(*) Feuquieres Mem. Hifi. & Milit. II. p. 51. D. MiEL. Journal, p. iao. Holl. Merc. 1677. bl. 7« 34- 5' enz.

(f) d'Estrades , IX. p. "3.99. 110. H^. Bell, Met 3677. bl. 187.188.191.

(§) Holl. Merc. 1677. bl. 314,

Willem

de III,

Charleroi vergeefschdoor den Prins belegerd , en St. Guilain door de Fran■ fche» vermeestetd.

1

t l

>

>. c.

Sluiten