Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 549

In 't Noorden was het Krijgsgeluk den Bondgenooten gunstiger, en liep den Zweeden tegen. Het voorgenomen beleg van Christiaanftad moesten zij uit den zin zetten. De veréénigde Deenfche en Staat fche Vlooten, onder het bevel van den Luitenant - Admiraal Willem Bastiaanszoo^ , behaalden op de Zweedfche eene volkomene overwinning. Niet zo beflisfend, aan de eene of de andere zijde , was de Veldflag bij Landskroon tusfchen de Zweeden en Denen: dan de laatstgemelden behaalden in Noorwegen verfcheide aanmerkelijke voordeelen op de eerstgenoemden. Ook gelukte het den Keurvorst van Brandenburg, naa , in Zomermaand , Stettijn geweldig aangetast te hebben, die Stad, in Wintermaand, tot overgave te dwingen (*).

De Commandeur Jacob Binkes , die, in 'ivoorgaande jaar, met eenige Staatfche Schepen omtrent de Franfche Volkplantingen in de IVett - Indien ge kruist, en, behalven het bemagtigen van het Eiland Cayenne, nog eenige andere voordeelen in deezei :oord behaald hadt, moest, eer nog dat jaar ten ein de liep , dit Eiland weder zien overgaan aan det Graave d'ËsmEés, die, naa zijne herwinning , n; Tabago (levende , en , in Lentemaand des jaar; MDCLXXVII, aldaar met Btskes in een hevig ge vegt geiaakte. De onzen verlooren veel Schepen die in brand gefchooten wierden, of door eigen vuu vergingen. Een manmoedige wederftand noodzaal

t

(•) Holl. Merc. 1677, bl.lcT3.i79.240.261.

Willem

de 111.

Krijgsbedrijven ia

Noorder.,

Krijgsverrigtimgen in de 'rFestIniïin,

»

r

Sluiten