Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

566 GESCHIEDENIS

WlT.LEM de III.

Wapenflillfcnd.

Nieuwmegen verklaarden, dezelven nimrhcr te zullen aanneernen (*).

Beverningk floot met Frankrijk een WapenftilRand van zes weeken, binnen welken de Staaten de Bondgenooten zouden zoeken te beweegen tot het aanneernen d?r Franfche Voorwaarden. Lodewijk ds XIV. bewilligde in de Wapenfchorüng niet, dan onder beding, dat de Staarenden Bondgenooten alle hulp tegen Frankrijk weigeren zouden , als zij binnen den beflemden tijd de Voorwaarden niet aannamen. Voorts hadt de Koning beloofd , den Staaten zulk èen Voormuur in de Spaanfche Nederlanden te zuilen toeftaan, als waar door zij zich genoegzaam beveiligd zouden rekenen. Zelfs wilde hij, naa hetfluiten van den Vrede , en het herflelleh van de oude Vriendfchap en Koophandel , zulke maatregels met hen beraamen , als tot de meeste verzekering van hiime vrijheid iirekten (f). Deeze laatfte trek was baarhlijklijk ingerigt om de Partij, die fterkst voor den Vrede ijverde, waar onder veeien in 't vermoeden ftonderi, dat de Prins van Oranje na hooger gezag dong, dan hem, behoudens 's Lands Vrijheid, kon toegedaan worden, te behaagen. Het doorders druk gemeen maaken en vlijtig verfpreiden der aanbiedingen van Frankrijk, eerst in Holland, en voorts

iri

(") Secr. Rcfoi. Holl. 16*78. III.D.bl. 49. 61. Temjle Mem. bl. 595.602. Rapin , IX. p.393> (|) Heil. Merc. 1673. bl. 115. iaX5

Sluiten