Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«68 GESCHIEDENIS

Willem eè 111.

DaPrins u.tkc te Velde.

keerde uit Engeland te rug. Zijne Hoogheid ftreêlde zich met de hoope , van den Oorlog te zuilen voortzetten, of andere, dm de Franfche, Voorwaarden te bedingen. Temple wist bij de fterkfte Voorftanders van den Vrede in Holland te bewerken, dat 'er een Staatsbefluit genomen wierd, om den Oorlog met Engeland tegen Frankrijk te voeren, indien de Franfchen , voor den elfden van Oogstmaand, niet verklaarden, terftond naa het bekragtigen van den Vrede, de Steden in de Spaanfche Nederlanden te ontruimen. , Een nieuw Verbond tusfchen Groot, Brittanje en de Staaten was het gevolg van dat bé> iluit (*). , . .

Het aanhoudend weigeren van Frankrijk deedt den Prins van Oranje nieuwen moed grijpen: hij begaf zich na 't Leger der Bondgenooten , om Bergen in Henegouwen , door den Hertog van Luxemburg, zints eenigen tijd, geblokkeerd , en waar men gebrek aan leeftogt begon te krijgen , te ontzetten. Tienduizend, man Engelfehen, na Vlaanderen overgefcheept, hadden last, zich bij't Leger des Prinfen te voegen, die thans befloten hadt den Vijapd flag te leveren., e" alles bij de behoudenis van Bergen te waagen (f)-

Tem-

(*) .Secr. Kefol. Holl. 1678 IV. D. bl. 100. 103.104/ 120. Refol.Holl. 1678. bl.318. Temple .Mem. p. 606. 612. Holl. Merc. 1678. bl. 157. Du Mont Corps Dipl. Tom.VII.P.I.p 348.

(t) Temple Mem. p. 612. 613.

Sluiten