Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 577

met Frankrijk. De Franfchen lieten zich beter vinden, en kreegen, eerlang, last, om alles, wat nog te vereffenen ftondt tusfchen de twee Koningen, aan de Staaten te laaten verblijven. Hierop befloten de Staaten , terftond het Verdrag,, met Frankrijk gemaakt, te bekragtigen, 't welk uirgefteld was, zo lang men den Vrede met Spanje nog onzeker hieldt: deeze werd , eindelijk , op den zeventienden van Herfstmaard, desgelijks te Nieuwmegen getekend (*). Dus nam, eerlang, door andere Vredes - verdragen , (waar onder ook dat der Staaten van de Ferèénigde Gewesten met Carel den XI , Koning van Zweeden ,) eene bijna algemeene zes- of zevenjaarige Oorlog een einde. De Vrede gaf, voor eenigen tijd, rust aan 't Christenrijk ; doch het bleef niet zonder woelingen, die zwanger gingen van nieuwen Krijg. Een volgend Deel zal ze ons ontvouwen.

(*) Temple Mem. p. 641.642. 653. Aft. de la Paix de Nymeg. Tom. II. p. 6S1. 683.727.729. Holl. Merc. JÖ78 bl. aóx.

Einde van hel Zevende Deel.

VII. Deel. 1. St.

T

WiLLïM de III.

Sluiten