Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï N H O U D. I

ttn zeilt na Gottenburg. Fijandlijkheden der Franfchen in de Nederlanden. Spanje vordert hulp va» de Staaten. Voorhagen der Franlchen. De Prins van Oranje doet een voor/lag, om zestienduizend man te werven. Amfterdam kant zich bovenal aan tegen de werving. Bezending aan Amfterdam. Misnoegen van zijne Hoogheid op Amfterdam. Handelingen van Amfterdam met den Graave d'Avaux. 0ver de v erft andhoudingen van dien Afgezant met die van Amfterdam. Befchuldxgingen, tegen Amfterdam ingebragt. Voorflsl over het fpreeken der bijzondete Leden van vreemde Afgezanten. Inhoud eenes onderfchepten Briefs van den Graave d'Avaux. De ■werving wordt met meerderheid van flemmen befoten. Aantekening van Amfterdam en Schiedam tegen dit ie fluit. Het onderfcheppen der Brieven van d'Avaux. Zijne Hoogheid deelt den Brief mede , en befchuldlgt Amfterdam. De Papieren dier Stad verzegelt. Hop en Hooft aldaar. D'Avaux regtvaardigt Amfterdam. Amfterdam vtrdeedigt zich, en verzoekt de ontzegeling der Papieren. Voorflag, om de Papieren der Stad Amfterdam te onderzoeken. De verwijdering neemt toe. Van Beuningrn hopt gevaar zijns leevens. Zijn gelprek met den Gezant Fuchs. Fuchs onderhoud met den Prins. Fuchs gcfprek met den Raadpenftenaris. Gelderland bewilligt inde werving. Handelingen in Zeeland da*r over. Utrecht bewilligt onvoorwaardelijk. Friesland en Groningen blijven in de weigering vtlharden. Ovenjsüi. Handtlingen der Haa.?fche bijéénkomst. Fries* 3 land,

Sluiten