Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. viï

de Veréénigde Gewesten. Klagten deswegen. De Staaten verdeedigen 'hun gedrag. Nadeelen , aan Frankrijk door de Onverdraagzaamheid toegebragt.

DERTIGSTE BOEK. Willem de III. wordt Koning van Engeland.

Jacobos de II. Koning van Engeland. De Keurvorst van Brandenburg handelt met den Prins van O. ranje en de Staaten. Den Hertog van Monmouth en den Graaf van Argyle mislukt den aanflag' op^ Engeland. Gezantfchap na Engeland. Gefchillen in de Oost - Indien tusfehen Engeland en Holland. Jacobus de II. verwijdert meer en meer de gemoederen 'der Onder daanen van zich. - Hij vervolgt zijne Vtjanden tot in de Nederlanden. Staatkunde des Prinfen van Oranje. Verbond te Augsburg. Gevcgt tusfehen een Fransch en een Staatsch Oorlogfchip. Algierijnfche rooverijen. Onvoorzigtige ijver van Jacobus den 11. Hij zendt een Gezant aan den Paus. De Prins van Oranje verftaat zich met de Misnoegden. Hij weigert in de maatregelen des Kmitgs van Engeland te treeden. William Penn door den Koning la den Haag gezonden. Albyville , buitengewoon Engelfche Afgezant in den Haag. Stewards onderhandeling en briefwisfeling. Brief van den Raadpenftonaris Fagel aan Steward. Burnets gedrag in den Haag. De Staaten weigeren het Engelsch en Schotsen Krijgsvolk te ontflaan. Koning Ucobus fchaft de Test-Acte in de jiraf dreigende

' - Wft

Sluiten