Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viu INHOUD.

Wetten af. De Admiraal Russel komt in den Haag. De geboorte van den Pretendent. Zijne Hoogheid verzogt om de belangen van Engeland ter harte te nee, men. Gefteltenis in dat Rijk. De Prins van Oranje bef uit tot den overtocht. Toebereidzels van denzelven. Hij haalt Amfterdam in zijne helangen over. Zwaarigheden , die zich voor hem opdoen. Eenige Duitiche Vorsten belooven Hulpbenden. Verkeerde flaatkunde van Lodewijk den XIV. Veel vermogende invloed des Stadhouders. Gedrag van Frankrijk en Engeland bij de ontdekking van het oogmerk der toerust in ge. Gedrag der Staaten ter dier gelegenheid. Jacobus lochent, eenige bijzondere verbintenis met Frankrijk te hebben. Hij wijst den bijfland van Frankrijk af. En verandert van gedrag. Zijne Verklaa° ring tegen den Prins van Oranje. Vertotg der En» gelfche Protestanten. Verklaaring des Prinfen van Oranje. Nadere Verklaaring van zijne Hoogheid. Ongerustheid, /«Holland verwekt, om''s Prinfen onderneeming te begunstigen. Verklaaring der Staaten tan de uitheemfche Gezanten, zvegens^s Prinfen overtocht. De overtocht door Catholijke Vorstenbeguns. tigd. Toerusting. Affcheid van zijne Hoogheid. Het uitzeilen en weder binnenkomen der Vloote. De zelfde zeilt weder uit, en landt. De Prins krijgt veel aanhangs. Jacobus de II. vlugt. Lodewijk de XIV. verklaart den Oorlog aan de Veréénigde Nederlanden. Intreede van Willem den III. te Londen. Handelingen over zijne verheffing. Willem de III. Koning van Engeland.

TAV

Sluiten