Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDSEN. n

eenige vrugt. Zij bleeven bevveeren, dat het afdanken van Krijgsvolk een deel was der Oppermagt, welke zij aan niemand opgedraagen, noch, uithoofde van eenige verééniging, met iemand gemeen gemaakt hadden. Het beitel daar over, altoos bewaard, zouden zij blijven bewaaren, zonder eenige indragt te gedoogen , en nimmer een regt, hun als Souvtrain toekomende , in gefchil laaten trekken, of hetzelve onderwerpen aan het oordeel of de uitfpraak van hunne Hoog Mogenheden, of van andere Bondgenooten (*).

Een bijzonder voorval bragt niet luttel toe , on den geest van aankanting, welke de Stad Jm/ï er dan tegen de maatregelen van de Algemeen* Staaten er den Prins van Oranje begon te vertoonen , mee kragts bijtezetten. Zints lang was 'er een voorde gedaan , om Naarden meer te verfterken. Zijm Hoogheid drong dit kragtig aan. Amjierdam oor deelde, dat die Stad , aan den kant van Gooilant afgezand zijnde, genoeg verfterkt, en al het verder niet alleen overtollig, maar van nadeelige uitzigtei voor Holland was, of men moest beQuiten, dit Ge west aan andere oorden ook te verfterken : belloc men tot dit laatfte, dan verzogten zij van zijne Hoog beid, een ontwerp daar van te willen vervaardiger Willem de III. drong fteeds op de verfterkingva Naarden , en deedt daar door vermoedens opwal

len

(*) Refol. Hol). 1678. bl.56a. en 1679. bl. 906. Hoi Me re, 1679. bl. i —- 13.

Willem dij. III.

. Gefchil mee Amfterdam , 1 ten op , zigte der . verfter' kingevan ; Naarden,

l 1 t

1 »

Sluiten