Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WiLLEM

ee; UI.

!

f3 GESCHIEDENIS

*en , die niet bedekt bleeven. Coenraad van Heemskerk, Peniionaris van Amfterdam , gaf' men naa, ücl: te hebben laaten omvallen, „ dat bet ver.. »» Herken van Naarden flsgts driehonderdduizend „ Guldens zou kosten; doch dat de rijd ligt komen „ kon, dn Amfterdam wel om drie millioenen zou „ mogen willen , dat Naarden nooit verfterkt geweest was." Deeze taal, opgevat als aanduidende , dat Amfterdam voor 't verfterken van Naarden bedugt was, om dat zijne Hoogheid , doormiddel van die Vesting, naar meerder magts over die Stad, en gevolglijk over den ganfehen Staat, dong, werd zeer euvel opgenomen door 's Prinfen Gunstelingen. De Ridderlchap fchroomde niet , ter Vergaderinge aantemerken, „ hoe de zulken , die wantrouwen tus„ fchen zijne Hoogheid en de Leden verwekten, „ voor Verlroorders der algemeene rust moesten ge., houden worden." Men gaf eene andere uitlegging aan deeze woorden: volgens deeze floot het gevreesde gevaar voor de verlterking van Naarden niet in, dat men bedugt was voor iets, 't welk zijne Hoogheid zou kunnen onderneemen ; maar voor 't geen de Vijand, die Vesting eens vermeesterd hebbende, met dezelve zou kunnen uitvoeren. Eene uitlegging , waar in de Prins genoegen nam. Doch dmfterdam hadt, onder de redenen tegen de verfterring van Naarden , ook ingebragt, „ dat de Koop,, luiden, zo hier ais buiten 's Lands, daar uit arg, waan zouden kunnen opvatten, die , hoe onge, grond ook , ligtlijk nadeelig zou kunnen zijn

s, voor

Sluiten