Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS GESCHIEDENIS

Willem

de m.

De Prins vin 0ranje , ce^en LiO-

dewiik MN XIV.

verbitterd,soek t Ca.

REL DEN

II. vergeefschin zijne beiangen te trekken.

reedlijk meester van, en gafgeene andere reden van die overweldiging, dan dat deeze Rijksftad , in den laatften Oorlog, de onzijdigheid hadt gefchoudeo (*}.

In het Graal fchap van Chinei, 't geen Lodewijk de XIV". zich hadt doen toewijzen , lagen de Heerlijkheden Manden en St. Fit, den Huize van Oranje tocbehoorende. De Koning deedt den Prins te Mets dagvaarden, om hem wegens dezel ven hulde te doen. Zijne Hoogheid verfcheen niet; waarop die Heerlijkheden verbeurd verklaard werden , en den Maarfchalk d'Humieres, die voorgaf'er eenig regt op te hebben, toegeweezen (f). De Prins van Oranje , door ftaatzugt en wraake geprikkeld , zogt oveial Vijanden tegen Frankrijk te verwekken. Eene reis na Engeland was voornaamlijk ingerigt, om Carel den II. tot een Verbond tegen Frankrijk overtehaaleu; doch die Vorst was oiilosmaaklijk verbonden met Lodewijk den XIV ; de vriendfchap van een Vorst, die hem het benoodigde Geld fchoot, goldt bij hem veel meer, dan de fchitterende ontwerpen eens Prinfen, dien hij begon verdagt te houden en te vreezeu (§),

Zijne Hoogheid en de Raadpenfiemaris Fagel na. men de toevlugt tot een flaatkundig redmiddel, zeer

diep

(-f) Daniël Jouraat, p. 137. Boll. Mac. 1681. bi. 163.

(t) Püffendorf de rei. gestis Fred.¥Wt,L\h.XVUI. §.2a.p.ii27. (S) Zie aldaar, en d'Avaux , Tom. I. p. 159. 168.

Sluiten