Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 GESCHIEDENIS

WTLt.ni

de III.

De Spanjaardenzoeken hulp bij de Staaten tegen Frankrijk.

J6S2.

vloed. Hij bleef aandringen op de afilanddoenmg, welke hij van Spanje vorderde : en deedt , op het weigeren, Luxemburg, met den aanvang des jaars 1MDCLXXXII, nauwer influiten. De Staaten en de Koning van Engeland zogten , door bemiddeling , hem van gedrag te doen veranderen ; doch hij antwoordde , dat zijne eifehen billijk Waren ; dat men ten minsten hem iets van gelijke waarde moest afftaan : en, voor de Plaatzen in de Nederlanden, zou hij zich vergenoegen met Navarre, Bifcaije, of Catalonte (*). De Spaanfche Afgezant hieldt bij de Staaten aan om achtduizend man Hulpbenden. De Prins van Oranje oordeelde, dezelven te moeten leveren , en drong 'er fterk op in de Vergadering van Holland. „ 't Was niet*" fchrijft de Graaf d'Avaux, „ omdat, zijns bedunkens, deeze achtdui„ zend man veel diensts aan Spanje zouden doen; „ hij voorzag de nederlaag déezer Krijgsmagt, en „ zelfs de bemagtiging van Luxemburg ; maar het „ was veel voor hem, den Oorlog aan den gang te L krijgen." Om de Staaten overtehaalen tot een flap, die deeze, bij hemgewenschte, gebeurtenis ten gevolge moest hebben , liet hij niets onbeproefd. Hij woonde alle Vergaderingen bij , en meer dan twintig keeren brast hij dat ftuk op het tapijt. Wanneer een Afgevaardigde niet van zijn gevoelen was, gondt hij hem te rug tot diens Lastgeeveren , ten einde zij op nieuw zouden raadpleegen. 'Er was

géene,

(*) Daniël, Journal) p, EU.

Sluiten