Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NE DERLANDEN. 93

wegens de Werving wees genoeg uit, óaai Schiedam alleen de zijde van Amfterdam ajeldt , hoe vei l de kuiperijen betekend hadden. — Geene belofte van eenigen afzonderlijken handel was'er gefchiedt: en, wat het aandringen op het inleveren des Vertoogs betrof, en dat hij daar uit iets goeds hoopte tot bevordering van een Verdrag, hier iu konden zij niets tot hun nadeel, veelmin eene hooge misdaad, vinden. liet onderzoeken der Papieren werd uitgefteld (*).

Alles liep zamen , om de verwijdering tusfehen zijne Hoogheid en Amfterdam te vergrooten. De laatite kreeg meer voorftanders. In den Brief van d'Avaux zogt elk greetig na het Verdrag , door de Regeering dier Stad aangegaan, om het Land aan Frankrijk te verkoopen , na de Plaatzen, die geleverd zouden moeten worden, als ook na de ontvangene fomme enz.; doch , wanneer men niets dergelijks vondt, nam de opgevatte verbittering tegen Amfterdam niet-alleen af, msar men begon gunstig over de Regeering dier welbeltuurde S;ad te denken eune fchrijven. Om dien gunstigen indmk te weeren, kwam, van de, zijde des Stadhouders., een Stukje grj 't licht, getyteld : Misftve van een Regent ter Fergaderinge van Holland, door Philajl.eth.es , onder welken naam men wil, dat de Raadpenfionaris zich verborg (f) : hier in werd het geding der Heeren

. vari

(*) Wacemaar, Amfr. VI.St. bl. ,97. (f} Dat hij 'er met goedkeuring van gewaagde in eenen

Willem

DE 1IU

De ver- . wijdering neemt toe.

Sluiten