Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

de III;

9* GESCHIEDENIS

van Amjlerdam vinnig doorgeftreeken. Zij vonden geraaden, dien Brief in duik re wederleggen. Groot was het getal der Schimpfbhrifteri van den eenen en den anderen kant. Tegen het verbod, vermeerderden öézël ven, bovenal te Amfter-Jam, waar de Regeering, hoogst misnoegd op den Prins, veel door de vingeren zag. Of dit misnoegen zo hoog liep, a!s Burnet fchrijft, dat de Amfterdammert in bedenking namen, om Prins Hendrik Casimik , Stadhouder van Friesland en Groningen, tot Stadhouder Of Be. velhebber'Vai) Amfterdam te verheffen , en zij hem ten dien einde dervvaards ontboden , Is zeer twijfelagtig; in de Stads Registers wordt 'er geen het minfte blijk van gevonden (*). Uit den Haag fchreef men ha Amfterdam, dat men ter eerstgemelde Plaatze na middelen uitzag, om Amfterdam aantetasten, te bombardeeren , en een opftand onder het Grauw te verwekken. Wat hier van zij, kan met geene ze«erheid bepaald worden; maar wel, dat mtnte Am1 er dam ten dien tijde befloot , de Bezetting te verfteiken (f). De Prinsgezinden lieten niet af, tegèn Amfterdam üittevaaren , en beweerden , dat deeze Ssad aan niets minder dan hoog verraad fchuldig

fiondt.

nca Eiief asn den Ambasfadeur van Citters is zeker. WAsbnaar , Vadcrl. ffift. XV, D. bl. 194.

(*) Bürnbt, Vol. I. p. 594. Wagenaar. Amfl. VI. Sc. bl. 103.

(f) d'Avaux, Tom. II. p. 265. 270. Wacen. Am/?, tl. St. bl, ico.

Sluiten