Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem m UI*

Utrecht bewilligt onvoorwaardelijk.

Trieslnn, en Groningenblijven i de weigt ring vol harden. Overijs* Jet.

Handelh ge der Haagje/ bijéénkomst.

ïor? GESCHIEDENIS

dier beiden ook ééne voornaame Stad was , die de befluiten met meerderheid van Hemmen wraakte, naamüjk Delft en Zierikzee (*).

Utrecht, waar de Prins alles vermogt door de befchikking, welke hij hadt over de Regeering in dat Gewest, Hemde alleen in de werving, zonder eenige voorwaarde. De Staaten van dit Gewest lieten vooraf zijne Hoogheid alleen vraagen, welke Compagnien? uitvreeze, dat hun befluit eene opfchuddiug onder het Volk mogt te wege brengen, 't welk zich zeer bezwaarlijk liet gerust Hellen omtrent alles , 't geen een Oorlog met Frankrijk ten gevolge kon hebben. Op de tijding, dat de Franfchen van Keulen in aantocht waren, ontüondt 'er eene algemeene gisting in Gelderland, Utrecht en Overljsfel, en het Volk öondt op 't punt, om de Regeering aantcval*len.

I Friesland en Groningen bleeven volharden in het afftemmen der wervinge. Men zogt ze door eene

i Bezending te winnen; doch vergeefsch.

:' In Overijsfel waren verfcheide Leden tegen de werving: en men moest zich, eerlang, met een befluit der meerderheid daar voor vergenoegen (*).

Terwijl de Staaten dus den tijd met overleggen fleeten, vondt Spanje , door Frankrijk gedrongen,

e zig genoodzaakt in onderhandeling te treeden. Deeze werd in den Haage gehouden: en namen de Staaten

'er

(*} Holl. Merc. 1Ö84. bl. 87. 90. 91.92. d'Avaux , Toa. II. p. 277.

Sluiten