Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEDERLANDEN. vx5

mön. Hier bij kwam, de aannadering van 't Franfche Leger, aan welks hoofd de Koning zich zou ftellen, en, buiten twijfel, iet gewigtigs onderneemen. Zulks bewoog de Staaten van alle de Gewesten tot het beflüit, om Spanje-te raaden tot. betaanneemen van het twindgjaarig Beftand, op de voorwaarden Van Frankrijk (*). De tijding van het o? vergaan van Luxemburg fcheen den Spaanfchen Afgezant eer fierder dan handelbaarder te maaken : hij betnigde, dat Spanje Luxemburg nooit zou afftaan* Zijne Hoogheid trok terltond, op het hooren der overgaave van Luxemburg, na het Leger, zonder , gelijk d'Avaux fchrijft , den Staaten berigt te geeven , die des misnoegd waren..— Zijne aanhangers wisten te bewerken , om de onderhandeling te ftremmen, dat men bij het fluiten van 't Beftand ook bedagt moest zijn op de belangen van het Huis des Prinfen van Oranje : zij fpraken van niets minder dan van de wedergave des Prinsdoms van Oranje, en zijne Goederen in het Luxemburgfche. , Die van Amfterdam oordeelden, dat de Staaten zich met de vereffening dier gefchillen niet te bemoeijen hadden : en dat de Vrede reeds lang gefloten zou geweest gijn, indien de Spaanfche onverzettelijkheid niet geftijfd geworden was door de beloften van onverwijl, den en magtigen bïjftand. • De Graaf d'Avaux gaf te, verftaan, dat hij in het Verdrag van de belangen des, Prinfen van Oranje niets wilde gewaagd hebben : en .-. ■■..<•- ;., * .j 'das

(!) Holk.Merc. 1Ö84. bl. 171. i;8, hll. Deel. H

lW.1li.E«t ES UI»

Sluiten