Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|il GESCHIEDENIS

Wlf.LKM

n III.

„ blokkeeiing van Luxemburg. — Het vetfchil, welk over de ondeihoorigheden deezer Plaatzen „ vallen mogt, zou aan de uitfpraak des Konings „ van Groot ■ Erittanje verblijven. — De Brands, fchatthigen zouden wederzijds nog drie maanden ,, naa den genoemden tijd geheeven worden. —1 ,, Middelerwijl zou Frankrijk , van nu af aan, alle 3, vijandlijkheden in de Spaanfche Nederlanden doen ophouden 5 zelfs ten platten Lande , indien Span., je Bieb hier toe insgelijks wilde verbinden. —. Doch, ?.o Spanje het Beftand in zes weekeu niet aannam, zouden de Staaten terftond hun Krijgs,, volk uit de Spaanfche Nederlanden te rug ontbie,, den? en Spanje* geduurende deezen Oorlog,geen den minsten onderftand bewijzen , noch eenige „ daad van vijandlijkheid tegen Frankrijk pleegen.

J} . Zijne Allerchristlijkfte Maiefteit zou , daar-

,, entegen , geene Plaats in de Nederlanden aantasten , zelfs niet bet platte Land , zo Spanje zich ,, hier van insgelijks onthieldt; zullende hij de wa„ penen elders tegen Spanje voeren. —■ Frankrijk „ verhoudt zich wijders , om, zo zij elders eenige „ voordeden op Spanje behaalden , dezelven nooit „ te zullen verwisfelen tegen eenige Plaatzen in de „ Spaanfche Nederlanden; van welken hij zich ook, geduurende den gemelden tijd , op geene andere wijze zou inogen meester maaken. — Hij gaf aan het Duitfeke Rijk nog ééne maand tijds , om „ dergelijk een Beftand aanteneemen. — Men zou -j den Koning van Groot - Erittanje en andere Mo-,

« Sen;

Sluiten