Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KI GESCHIEDENIS

de III.

Staaffcun de dos Printen van Owanje.

de II. vervolgde ze over Zee. Reeds in Bloei- en Zomermaand zondt hij eene lijst van honderd zogenaamde Wederfpannelingen aan de Staaten , met verzoek, eerst, dat zij uit de Veréénigde Gewesten mogten gebannen, en naderhand, dat zij gevat roogten worden. Onder deezer getal vondt men den beroemden John Locke , geweezen Geheimfchrijver des Graaven van Shaftsbury. De Staaten gaven , ora zijne Majefleit te voldoen , openlijk last tot het opzoeken der aangeweezenen ; doch hadden heimiijfc zorg gedraagen , dat het op eene zo agtlooze wijze gefchiedde, dat niemand gevonden werd. De Engelfche Afgezant Skelton leverde den Staaten een brecder lijst over van Mannen en Vrouwen : het openbaar bevel ter opfpeuringe gefchiedde weder , in gevolge van den Bredafcken Vrede, thans vernieuwd en bekragtigd; dan , volgens een ander Artykel van dien zelfden Vrede , werd den Uitgeweekenen vijfhen dagen tijds gegeeven , om deeze Landen te verhaten. En men weet niet, dat ten dien tijde eenige Èngelfchen in hegtenis geraakten (*).

De Prins van Oranje hieldt een fteeds waakzaam oog gevestigd op alle deeze misdagen van 's Schoonvaders ftaatkunde. Hij hieldt zich beftendig aaii zijn ftelzel , om Verbintenisfen aantegaan , welken

rechten*) Re fel. Ctner. 20 May 1685. Refol. Holl. 1685. bl. 199 214. 281.282.323. Misjtve van den Ambasf. Otters, Mf. Heil. Merc. 1685. bl. 176. Groot Plakaatb, IV. D. bl. 382. 384.'

Sluiten