Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dtffc NEDERLANDEN.

feastig fiukken , op hem jafgezonden : deeze fchoot met fcherp , om Ewijk te doen bijdraaijëa : deeze wendde, eri gaf den Franschman dé volielaag. Hier op volgde een fcherp gevegt van drie duren. De aankomst van Montemar met de andere Schepen deedt het eindigen. Capitein Ewijk , met veel der zijnen * waren gefneuvêld. De Heer Bell'isle hadt zeventig doodetf. De Staaten, kennis gekregen hebbendei van deeze beledigende ontmoeting, klaagden bij den Graave d'Avaux , en verzogten voldoening. De Franfche Afgezant zogt het te bewimpelen , en gaf de bijzonderheden van het voorval geheel anders op ; beweerende, dat drie Hollandfche Capiteins zich ver-1 bonden hadden,, om met Montemar te zeilen : dat Ewijk gezogt hadt, zich van het Franfche Ecquader te ontdonkeren , en het ongeluk, hem overgekomen , zichzélven wijten moest. Mén wederlei deeze vergoelijking. Dé Franfchen klaagden, op hunne beurt , dat de Staaten. verderflijke ontwerpen voor Frankrijk met Spanje fmeedden. De zaak der voldoening bleef agter (*). . .

Schoon men de Algierijnfche Zeeroövers door fchrik hadt zoeken te ontwapenen, zetten zij hunne Zeerooverijen voort, kwamen in 't Kanaal kruisfen , en bragten de Scheepvaart der Nederlanderen de gevoeligfte neepen toe : zij deeden zulks met te meef gemaks en veiligheids, doordien de Koning van Engeland hun heimhjk de hand boodt. Die Zeefchui-

mers

(*) Holl. Merc. i6%6. bl. 80. 04',

M4f

Wntiya de 111.

Algie. rijnfehê rooverijen*

Sluiten