Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. m

dig fpreekende van Perfoonen , die niet in zijn gevoelen ftonden, een niets beduidende Prater, en bijkans een Schurk genoemd, fchoon thans door Wijsgeeren onder het getal der Mannen gerekend , die ten welzijn des Menschdoms geleefd hebben , verfcheen voor den Prins van Oranje. Deeze Vriend der Verdraagzaamheid,in het affchalFen derftraf dreigende Wetten en het herroepen der Test-ASte niets ziende dan een gebaanden weg ter algemeene Verdraagzaamheid , ftelde de voordeden van dit werk met zo veel drifts voor, dat verfcheide Protejlanten hem van Papisten) verdagt hielden. De Prins van Oranje antwoordde op zijnen voorflag, dat niemand verdraagzaamer kon zijn dan hij was; dat, naar zijn gevoelen , God alleen met het Geweeten derMcnfchen te doen hadt ; dat men , eene algemeene Verdraagzaamheid vorderende, in welke de Papisten mede begreepen waren , hij met al zijn hart daar in ftemde, en alle Vrienden, die hij in Engeland hadt, daar toe zou overhaalen ; maar dat, indien men de deur tot het bekleeden der Ampten wilde openzetten voor de Roomsch - Catholijken , door hét herroepen der Wetten, weiken hen daar van uitfloten, dit niets minder was dan den Protejlantfchen Godsdienst verraaden ; dat deeze Godsdienst geen fterker bolwerk hadt dan die Wetten, of, om beter te fpreeken, dat dezelve geen ander hadt onder een Roomsch-Catholijk Forst. Penn verklaarde , dat de Koning alles , of niets begeerde: en dat, indien zijne Hoogheid al,? les toeftondt, de Wenen niet afgefchaft zouden weezen,

\

Willem de IÏI.

Sluiten