Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j&b*. NEDERLANDEN, int

boodt, dewijl de verloopen ftaat zijner middelen hem in deerlijke verlegenheid om Geld bragt (*). 't Was zeker eene groote maate van onvoorzigtigheid in Jacobus oen II, dat hij iemand,van zulk eenebezoe* delde agring, ten Staatsdienaar verkoos.

De wijze, op welke de Staaten de lastgeevingen , waar mede Albyvillk kwam, behandelden , toonde genoeg , dat de Koning van Engeland zijne agting buiten 'sLands geheel verboren hadn Hij verzogt het ontfiag van eenige Engelfche Officiers, in Staaten dienst, die , onlangs, om den Koning te believen, zekeren Robert Peyton uit Rotterdam hadden] zoeken te ligten , en deswegen in hegtenis genomen waren, De Staaten weigerden deezen eisch. Hij verdubbelde zijne aanzoeken. Zij lieten daarop de Gevangenen los, doch banden ze ten Lande uit, zonder zich aan 's Konings veelvuldige klagten hier over eenigzins te ftooren (f). Jacobus de II. zogt bovenal Ferguson en Burnet in handen te krijgen, en deedt des de ernstigfte aanzoeken: hij befchreef den laatstgemelden als veel erger dan den eerstgenoemden , en als den grootften Verraader, [dien Engeland ooit hadt voortgehragt. Doch men deedt te Amfterdam geen onderzoek na Ferguson , eer

men;

(*) Bürnet, Vol. I. p.707. d'Avaux, Tor». V. pi 317. & VI. p. 41.

(t) RefoI.\Holl.i6M. bl.643. en 1687. bl. 208. i#i Misfive van den Ambasf. van Citters, van 8—l8Apri! 3687. Holl. Merc. 1687. bl. 117 -iaa,

VIII. Deel, N

WltiEfi db IÜ.

Sluiten