Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN, sof

Kerk van Engeland noemde, binnen twee jaaren niet meer in weezen zou zijn ! Welk eene ontijdige ontdekking van het voorneemen des Engelfchen Hofs f Welk een Staatsdienaar ! Doch hij ftelde zich doorgaande zo jaramerhartig aan , dat de uitheemfche Staatsdienaars, en d'Avaux zelve, niet wisten, hoe zij met hem aan zouden wegens de misflagen , die hij, dag aan dag, beging, en hem ten voorwerp van fpot in alle gezelfchappen fielden (*).'

Burnet fpeelde beter de rol eens Staarsmans bij hunne Hoogheden. Wij zullen uit de gefprekken, met dezelven gehouden, flegts het een en ander aanftippen, 't geen dient tot opheldering deezer geheele gefchiedenisfe. Hij onderhieldt de Prinfes over den ftaat der Engelfche zaaken en de ftreeken van het Hof: hier van wist zij tot dus lang weinig. In zeker onderhoud vroeg zij hem, waarom de Koning, haar Vader, zo gebeeten was opj urieu ? Hijantwoordde , „ dat men dit voornaamlijk moest toe-

fchrijven aan den fcherpen fchrijfftijl diens Fran-

fchen Schrijvers, die, onder anderen , zeer onbe.

taamlijk gefproken hadt van Maria , Koninginne „ van Schotland, en daar door een blaam gebragt „ op allen , die uit deeze Vorstin gefprooten waren." De Prinfes hervatte: Turieu is niet tebefchuldlgen indien het geen hij van Koninginne Maria gefchreeven heeft, met de waarheid overeenkomt. Wanneet de Forsten kwaad willen doen, moeten zij verwagten,

dat

(*) Burnet, Vol. ï. p. 733. 734.

Wlt.t EM DE 111.

Burnets

gedrag in den Haag,

Sluiten