Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216 GESCHIEDENIS

Willem

III.

het geen de Kerkwetten op de Oorlogfchepen toelaaten. Hier mede niet voldaan, heeft hij den Protestantfchen Kapellaan , onder een beuzelagtig voor* wendzel, het Schip doen ruimen, 't welk een groot misnoegen, en bijkans eene volflagene muiting, verwekte. Stiuckland heeft 'er eenigen geftraft , en de Kuning, daar verfcheenen, om de geesten totbedaaren te brengen, voerde weinig uit: diende zijne tegenwoordigheid om den opftand te voorkomen, dezelve kon den haat, den Papisten in't algemeen, en den Admiraal in "t bijzonder, toegedraagen, niet wegneemen. Eenige vertrouwde perfoonen polsten de Bootsgezellen , of zij wel tegen de Hollanders zouden wiilen vegten ? doch kreegen ten antwoord, dat zij de Hollanders hielden voor hunne Vrienden en Broeders} doch na eenen Oorlog met de Franfchen haakten (*).

Zulke berigten deeden zijne Hoogheid heimlijk en vrfst tot den overtocht befluiten. Sterk was zijne briefwisfeling met de aanzienlijkfte en vermogendfte Huizen. Dumblain , Zoon van den Graave van Danby, die een Fregat voör zijne rekening hadt uitgerust, zeilde, deezen Zomer, dikwijls heen en weder, de gewigtigfte Brieven en kundfchappen over en weder brengende (f). Perfoonen, andetzins van geheel verfchillende ïnzigten op zaaken van Godsdienst en Staatkunde , en van veel invioeds in het

Rijk,

(*) Burnet, Vol. I p. 754. 7S5, Cf) Rapin , Tom. X. p. 105.

Sluiten