Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t~o GESCHIEDENIS

Willem be III.

Verkeerde Haat-; kunde van LoDewjj £ PKp XIV.

werd , te middernagt, heimlijk ter Stad uirgelaaten C).

Men zou, bleek van elders het tegendeel niet ten duidehjkften , gezegd hebben, dat Lodewijk. de XIV. zich met den Prins van Oranje verllondt; want hij deedt juist alles , wat dienen kon om de Staaten aantezetten, dat zij alles waagden. De Koning van Frankrijk hadt den invoer van allen Haring, die niet met Fransen Zout gezouten was , als meda dien van allerlei geweevene Hollandfche Stoffen, verbooden. Deeze fchikkingen , ftrijdig met de Verdragen van Koophandel, tusfehen Frankrijk enden Staat gefloten , en grootlijks tot nadeel der Handeldrijvenden (trekkende, bewoogen de Staaten om den invoer der Franfche Wijnen en Brandewijnen te verbieden, tot dat deeze nieuwigheden aan de zijde van Frankrijk geftaakt, en de dingen weder op den ouden voet gebragt werden. De Prins van Oranje hadt niets zo zeer te vreezen, dan dat het Hof van Frankrijk den Staaten genoegen gaf in het ftuk des Koophandels, of hen ten opzigte van Keulen gerust ftelde. De Gewesten en Steden, die belang bij den Handel hadden, en niets zo zeer fchuwden als den Oorlog, zouden zich ligt tegen het begunstigen zijner onderneemingen verzet hebben; dan de trots van Lodewijk den XIV, die, ten deezen tijde,met een oog van verfmaading op al de wereld nederzag, we* derhieldt hem , om iets toetegeeven, en fcheen hij

den

(*) Verhaal van den Burgemeester WffSSf?, Mf.

Sluiten