Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND EN. 243

te eene uitvoerige en zeer fterke fchilderij van alle de bezwaarnisfen tegen de toenmaalige Regeerïng van 'Groot- Brittanje: en heftig was de klagt, dat men't Volk drong , eenen vercierden Prins van Walles te erkennen. Het flöt was een ernstig verzoek aan hunne Hoogheden , als naast geregtigd tot het bijleggen der gefchillen tusfehen den Koning en deOrtderdaanen , om, door het beroepen van een vrij en wettig Parlement, de oude Regeering des Koningrijks te behouden en te handhaaven (*).

Wanneer alles tot het infeheepen ten overtocht gereed was , ligtte de Prins van Oranje het masker af, door de uitgaave eener Verklaaring, reden van zijn bedrijfgeevende, en'tzelve regtvaardigende. Uit£«getand hadt men verfcheide ontwerpen tot zulk eene Verklaaring overgezonden. Fagel vervaardigde uitalkd;ezeneen geheel. Burnet nam 'er het langwijlige Uit weg, en zette het in 't Engehch over ; doch, gedrukt zijnde, gaf de Prins het Welderen te kezen , die eenige zwaarigheden aanwees , welken men

veranderde, of agterwege liet (f). De Verklaa-

ïing behelsde „ eene breedvoerige optelling van de „ bezwaaren des Engelfchen Volks , als de magt, „ die de Koning zich aanmaatigde, om het Volk te „ ontflaan van de onderhouding der Wetten ; hei „ geeven van Ampten en Waardigheden aan Roomsch-

■ » g*

(*) Rapin , Tom. X. p. 116. Hall. Merc. 1688. bi *S>8 254.

(!) Burnet, Vol. I. p. 774- 77S- 778» ?%°' O 3

VlLLÉsi )E III.

Verklaaring deS Prinfec van Oranje.

Sluiten