Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35Ö

GESCHIEDENIS

Willem de m.

dertienden , het Kanaal in, en voorbij de Engelfchè. 1 usl'chen Douvres en Galak hielde zijne Hoogheid Krijgsraad : en maakte, in zo eng eene Zee, die taïrijke Vloot een verrukkend gezigt. Gaarne zou de Prins, 's volgenden daags , zijnen Geboorte - en Trouwdag, geland zijn; denkende , dat de Soldaat hier in een gunstig en bemoedigend teken zou vinden : dan de Engelfchen oordeelden , den vijftienden , den dag der ontóekkinge van het Buspoederverraad , beter tot bereiking van 't zelfde oogmerk. Het gefchiedde. Torbal was de Plaats, terlandinge beftemd, als best gefchikt om de Ruiterij te ontfehepen. Men was dezelve , door de fterkte van den wind , of de onbedreevenheid der Lootzen , reeds Voorbijgezeild, en dus in gevaar van eene Haven te moeten aandoen , waar 't zeer twijfelagtig was , of de Bevelhebber tot 's Prinfen zijde zou overhellen. Dan de wind liep om, en Bilde zo, dat de Vloot ten gewenschten dage in Torbai binnen liep , en het Leger, met de verdere Krijgstoerusting, ontfeheepte, zonder eenigen tegenftand te ontmoeten. Zijne Hoogheid , wel voldaan wegens den gelukten overtocht en den zamenioop der zaaken, vroeg , aan land geflapt, Dr. Burnet: Of hij nu nog de Predestinatie niet zou gelooven P Deeze niet in die fterke begrip pen over de Voorbefchikking Baande als de Prins, antwoordde , „ dat hij altoos zou gedenken aan de „ Goelijke Voorzienigheid, die, bij deeze gelegenti heid, zo blijkbaar over hen geweest was." Koning Jacobus, in den waan gebragt door een

listig

Sluiten