Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£>er. NEDERLANDEN. &6$

Befluiten uit, van de grootfte aangelegenheid. Het. terlte, dat Koning Jacobus, getragt hebbende de gefteldheid des Koningrijks ojntekeeren door het krenken des oorfpronglijken Verdrags tusfehen den Koning en het Volk, en, naa het fchenden der Grondwetten van den Staat, uit het Rijk geweeken zijnde, afftand van de regeering gedaan hadt, waar door de

Throon opengevallen was. Het tweede, dat de

ondervinding geleerd hadt, dat een Erotestantsch Koningrijk niet geregeerd kon wörden door eenen ^aapfchen Koning. Deeze voordellen ontmoetten in, de Kamer der Heeren veel. bedenkens , overweeging en tegenftands. IVJen fprak van het vervallen des Kroone op 's Konings naasten Erfgenaam , die , in een Burgerlijken zip, dood gerekend werd; en floeg voor, den Prins jm de Prinfesfe voor Koning en Koninginne te erkennen. Dgeze voorflag werd, verworpen. Eenigen van de Kamer der Gemeente waren hier mede zo zeer ingenomen , dat zij een Vertoog ppftelden, om dat t? bewerken bij deKamer.der Heeren , en hetzelve door, eene menigte van allerlei fiag van perfoonen deeden tekenen ; maar de Prins van Oranje , deeze wijze van doen te ongeregeld rekenende, en agtende naar oproerigheid te fmaaken, Buitte die tekening en het inleveren van dat Vertoog (*_).

Zulk eene daad fchonk hem den naam vzngemaa' iigd bij de menigte , vjiet in Baat om, doortcdringea

toij

C) N. Witsen, bijzonder Verbaal, Mf. Rapïn ,Tom. •X. P, I54>ï57''$9.161. Burnet, VolI.p.Sop-^Eis. B-5

will1mj de 111.1

Sluiten