Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2'0

GESCHIEDENIS

Willem Dn 111.

Willem de III. Koning van Engeland.

Anderen wilden de Prinfes alleen op den Throon " zien. Maar zijne Hoogheid hadt zijne maatregelen zo v/el en wis genomen, dat dit nooit ftondt te gebeuren. De Graaf van Danby mogt haar fcbrijven, dat hij zich fterk maakte, om haar, zo zij 't begeerde , alleen tot Koningin te doen verklaaren j zonder dat de Prins in de Koninglijke Waardigheid deelde, zij bleef zichzelven gelijk , en der betuigïnge, eerst Burnet, en vervolgens haaren Egtgenoot gedaan, indagrig (*); haar antwoord luidde: „ Dat zij niets j, anders wenschte te zijn dan de Vrouw van den „ Prins , gelijk zij was. Of, het geen zij meerder ,, worden mogt , begeerde zij te zijn met en onder

den Prinfe. Zij vondt het vreemd , dat men on„ derfcheid maakte tusfehen hunner beiden belangen (f)." Deeze volgzaame Vorstin baarde geen de minfte zwaarigheid. Prinfes Anna hieldt zich te vrede met een ruim inkomen, en den tweeden rang in de opvolging. Hoe veel moeite 'er ook aangewend was , om over den Prins van Walles in de onderhandelingen der Zamenkomfte te fpreeken, men hadt het weeten te ontwijken, om zich over dat ftuk in eenig onderzoek intelaaten : en dus won de Prinfes Anna veel bij deeze Staatswisfeling.

Het befluit van alle deeze handelingen was , dat de Prins en de Prinfes van Oranje te gader Koning en Koningin van Engeland zouden zijn , en dat de

Prins

(*) Zie dit Deel, hier boven , bl, 200. (t) Etjjrket, VoL I. p. 818.

Sluiten