Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. v

derlanden. Ierland geheel te ondergebragt. Het voorgevallene ter Zee. Be Staaten (luiten een nieuw Verdrag van Koophandel met Denemarken. ToerusFrankrijk, om Jacobus in Engeland overtevoeren, en op den Throon te zetten. Zee/lag tusfehen de Kaapen la Hougue en Barfleur. Voordeelen, door de Franfche Kaapers bevogten. De Franfchen neemen Namen in. Veldfag bij Steenkerken. Krijgtverrigtingen. Slag bij Neerwinde. Het voorgevallene ter Zee. St. Malo door de Bondgenooten gebombardeerd. Verdrag met Zweeden. Het bombardeeren van verfcheide Plaatzen in Frankrijk. Kijgsverrigtingen ten Lande. Dood van Koninginne Maria. Veldtocht. Namen door Willem den III. genomen. Het voorgevallene ter Zee. Aanflag op het leeven van Willem den III.

TWEEËNDERTIGSTE BOEK.

Vrede van Rijswijk , en Onderhandelingen ■wegens de Opvolging tn Spanje.

Onderhandelingen en Vrede van Rijswijk.

De Koning van Frankrijk verlangt na den Vrede. Dezelve trekt den Hertog van Savoye van het Groot Verbond af. Frankrijk doet de eerfte Vredes ■ voorflagen. Veldtocht in de Nederlanden. Krijgsverrigtingen ter Zee. Tegenfiand van .Spanje. Halsjlarrigheid des Keizerrijks. Willem de III. neigt ook * 3 tot

Sluiten