Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi I N II O U D.

tot den Vrede. Vorderingen der Staaten. Rijswijk tot de Plaats des Vredehandels heftemd. Gevolmagligden op den Rijswijkfchen Vredehandel. Moeite, om den Keizer en Spanje overtehaalen. Ontwerp des Konings van Klankrijk. Eifehen der Spaanichen en Ketzetfchen. Gefchillen tusfehen Frankrijk, den Kei. zer en de Duitfche Vorsten. St. Malo door de Bondgenooten gebombardeerd. Vrede te Rijswijk getekend. Inhoud des Verdrags met Spanje. Inhoud des Verdrags tusfehen Frankrijk en Groot - Brittanje. In. houd van het Verdrag met de Staaten. Algemeene bedingen. Verdrag tusfehen den Keizer en Frankrijk. De Keurvorst van Saxen tot Koning van Poolen gekoozen. Lot van Jacobus den 11. Lodewijk oe XIV. draagt zorg , om zich gedugt te maaken. Protesten tegen den Rijswijkfchen Vrede. Vrugtloo» ze poogingen voor de gevlugte Franfche HervormdenCzaar Peter, de 1. komt in Holland enz. Nieuwe Verbintenisfen. De Vrede van Carlowitz.

Onderhandelingen over de Spaanfche Opvolging.

Misnoegen der Franfchen over den Rijswijkfchen Vrede. Gedagten in hutopa over den Vredehandel van Lodewijk den XIV. Beweegingen in Frankrijk. Tekeni„g van het eerfte Verdeelings verdrag der Spaanfche Heerfchappije. Inhoud des Verdrags. Aanmerkingen over hetzelve. Staatkunde ra« Frankrijk, om Spanje/* ontrusten. Carel de II. maakt een Uiterften Wil. Dood des Keurprinfen van Beije-

ren,

Sluiten