Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin INHOUD.

Staatkundige toeftand der Veréénigde Nederlanden bij het overlijden van Willem

den III.

Weelde en Overdaad in de Veréénigde Gewesten. Magt van den Staat. Gefchillen over de opvolging van Willem den III. Affchaffing van het Stadhouder fchap in vi:f Gewesten. De verandering op de befleliing der Wethouderfchap gaat in Holland zonder veel moeite door. Onlusten des wegen in de vier overige Gewesten. In Gverijsfel. In Utrecht. Verdeeldheden in Zeeland. Nieuwe onlusten in Gelderland. Het gezag van Holland vermeerderd. Gefchillen over de bevorderingen des Prinfen van Oranje. De Prins van Oranje ontzet van het regt, om in den Raad van Staate te zitten. Vier Gewesten raadplee* gen, om geenen Stadhouder aantejlellen.

TA-

Sluiten