Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS6 GESCHIEDENIS

Willem de Ijl.

] t

Alexanokr Schimmelpenning van dbr Ooiie Heer var Engelenburg, kwam als buitengewoon Afgezant, et, weid deeze tytel ook gegeeven aan die reeds in Engeland waren , naamlijk Witsen , van

Odijk, van Citters en van Dijkveld. ' Na»

eene plegtUe itureede gedaan, en openlijk gehoor bij hunne Majefteiten geliad te hebben , vingen zij de onderhandelingen aan. De Koning fcheen , althans in den beginne, zich weinig met dit Huk temoeijen: eene (taalkundige (treek, om geen der Volken , welken hij beiden moest ontzien , ongenoegen te geeven. — i wee hoofdzwaarigheden hielden de onderhandeling fieepende. De Engelfche Gevolmagtigden wilden bedingen , dat men gelijkerhand oorlog.

de, en met zonder elkander Vrede zou maaken: ,

als mede dat men , geduurende den Oorlog, alle Schepen, die op Frankrijk handelden , zonder onderfcheid , zou wegneemen , en voor goeden prijs verklaaren.

Omtrent het eerde (tuk merkten de Staatfche Afgezanten aan , dat men , gelijkerhand oorlogende, vooraf behoorde te bepaalen , hoe veel manfchaps sik zou leveren. Hoogst onredelijk zou het weezen, iat Groot-Brittanje, zo veelmagtiger dan de £ laat, :n om welks wille de Staat zich eigenlijk den Oorlog )p den bake gehaald hadt, een gelijk of een minder tantal Volks zou te Velde brengen: — en mogt nenniet, dan te gelijk, Vredemaaken, danzoueen dein Gemeenebest verpligc kunnen worden zo lang e oorlogen, als het een groot Koningrijk goeddagt,

ziek

Sluiten