Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

de III.

Ierland geheel te ondcrgebragt.

'c Voorgevalleneter Zee.

353 GESCHIEDENIS

Utrechtsch Edelman , voerde, als Luitenant-Generaal, het hoog bevel over de Engelfche Krijgsmagtin dit Rijk, maakte zich meester van Ballymore en Athlone, en behaalde op de Franfchen en Ieren eene bloedige , maar voikomene , overwinning bij 't Kasteel Agrlm, waar in Rouvigny en de Franfche Pro• testantfche Ruiterij veel deels hadden. Vootts viel hem Lemr'tk en Gallowal in handen: en het bemagtigen deezer twee Iterkfte Plaatzen, die het met Koning Jacobus gehouden hadden, voltooide de te onderbrenging van Ierland , 't welk Willem en Maria voor Koning en Koningin verklaarde. De Koning beloonde de Helden , aan wier Krijgsdapperheid hij de vermeestering van Ierland hadt dankteweeten, door den Daron vanGinkel tot Graaf van Athlone en Baron van Agritn te verheffen , terwijl het Parlement van Ierland hem eenige Landerijen tot erkentenis toewees; en Rouvigny werd Graaf van Gaihwai (*)•

Zo wel ter Zee als ten Lande vermijoden de Franfchen het leveren van een llag. Zij hadden 't voornaamlijk 'er op gemunt , om de rijkgela^deae Koopvloot dv.r Engelfchen en Nederlanderen, uit Smirna komende, re onderfcheppen en te bemagtigen ; doch deeze kwam behouden binnen. De grootfteZeefchaI de (*) Purnet, Vol. II p. 78. Sa. Tindal, Vol. II. p. 160.190. 33Ó. Europ. Merc. Juïy , Sept. 1691. bi.

3 23- in "4- '35 '*4ii Oclcb. en Dee.

1691. bl. 3 . is.

Sluiten