Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

376

GESCHIEDE NIS

Willem de HL

Shg bij Neerwinde.

't beleg voor Huy , het welk zich zo fpoedig overgaf, dat Koning Willem , tot ontzet aanrukkende , te laat kwam. Luik wilde hij tot onzijdigheid noodzaaken, en trok na dien kant: in deeze Siadhadthij begunstigers van zijn oogmerk ; doch eene verfterking van Voetvolk , door Koning Willem , altoos nauwlettende op de oogmerken zijns Vijands , binnen Luik geworpen , verijdelde deezen toeleg. Maastricht, desgelijks met eene belegering gedreigd, fchikte hij meer bezettings toe.

Deeze verzwakkingen van het Leger der Bondgenooten bleeven niet ongemerkt bij den Hertog van Luxemburg , die, geene belegering in den zin hebbende, het thans den regten tijd oordeelde , om hen flag te leveren. De meeste Krijgsbevelhebbers , de groote overmagt der Franfchen , thans vijfendertig, duizend man fterker dan het Leger der Bondgenooten, in 't oog houdende, raadden, den Vijand niet aftewagten , en te rug te trekken. Doch Koning Willem we'gerde hier toe te verftaan, fchikte zelve het Leger in flagörde, ftelde zich aan de oogfchijnlijkfte gevaaren bloot , en hieldt langen tijd een gevegt gaande tegen eene ongelijk grooter magt, die, eindel'jk, hem de nederlaag gaf. Weinig Veldflagen waren bloediger. Volgens der Franfchen opgaave, fneuvelden 'er twintigduizend , twaalf der Bondgenooten en acht der Franfchen. De Bondgenooten , die mede de kunst verftonden van hun eigen verlies te verminderen door dat hunner Vijanden tevergrooten, rekenden, dat zij flegts zeven-,en èzFranfchen

veer-

Sluiten