Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<20 GESCHIEDENIS

Wir,l«m

fe iii.

s

3 S 3

ü

die van Bilboa kwam , de drie Oorlogfchepen , die de/ebe geleidden , genomen hebbende. De Baron van Wassenaar, Fleer van St arrenberg, een Man van zeer groote onverfchrokkenheid voerde bevel over dit geleide. „ Nooit ," fchrïjft de Lofredenaar de* Franfchen Zeeiields, „ (treedt Dugnay - Trouin „ een fchnklijker itrijd : het was niet, dan naa vier „ allerbloedigfte enteringen , dat hij het Schip van „ Wassenaar veroverde. Alle de Officiers aan dat „ boord waren dood of gekwetst , en Wassenaar „ zelve hadt vier wonden ontvangen , hij wentelde ü zicn in zij'n bloed, en werd , met de wapenen in „ de hand, gevangen genomen. Op deeze over„ winning volgde een onweer en een zeer verfchrik„ lijke nagt. Alles, wat de verbeelding zich eislijks „ kan voorftellen , liep hier zamen. Een Schip0 , doornageld van kogels, gefchokt door hemelhoo, ge golven , eene manfchap , meest uit gewonden , en ftervenden beftaande, in duizend zugtenenge, vaaren van te vergaan. Zijné eerfte zorg, itPore , Louis binnengekomen, was , na den Baron van , Wassenaar te verneemen, en alles aantebieden, , wat dien gewonden Held van dienst kon weezen. , Ontdekt hebbende, dat hij niet behandeld was met , die onderfcheiding, welke zulk een Man verdiende, werd hij met de uiterfte verontwaardiging ver. vuld tegen den Bevelhebber, aan wien de Gevangene was toevertrouwd; en, fchoon deeze hem na in den bloede beilondt, kon hij hem naderhand nooit zien, zonder eenallerongenoegKjkfteaandoe-

si ning.

Sluiten