Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i6 GESCHIEDENIS

Willem de III.

Inhond des Verdr i. s tusfehen Fi ankTijk en GrootBrittanje.

Inhoud

van het Verürsg met üe Staaten.

i

i

gen in Henegouwen , Aath en Fortrijk, metuifzondering van eenige Dorpen in de Kasfelenye van Aath en in het Gewest Henegouwen. ~ Dinant zou aan den Prins en Bisfchop van Luik door Frankrijk te rug gegeeven worden , en het Eiland Ponza door Spanje aan den Hertog van Parma (*).

Volgens de Artykelen , tusfehen Frankrijk ett Groot-Brittanje beraamd, beloofde Lodewijk de XIV , Willem den III. in 't bezit van deszelfsRijk en Staaten niet te zullen ontrusten , de heimlijke aanuagèn en muiterijen, die ergens tegen hem mogten beraamd worden, niet te zullen begunstigen, noch iemand, die hem in 't gerust bezit zijner Staa' ten zou willen floeren, eenigen onderftand te zullen bewijzen. Gelijke beloften deedt Willem van zijn kant aan Lodewijk. Wijders zou men elkander het gewonnene, in den jongften Oorlog, te rug geeven. In het Prinsdom van Oranje werd de Koning van' Engeland herfteld (f).

Behalven de gewoone Verdragpunten van Vrede en Vriendfchap, behelsde het Verdrag tusfehen Frankrijk jen de Staaten, dat de Graaf van Auvergne lertleld wierd in 't bezit van het Markgraaffchap Bergen cp Zoom, door de Staaten, geduurende den Dorlog, verbeurd verklaard, dewijl hij in Franfchen iienst getreeden was. Pondlchery , van de Neder-

land-

(*) Du Mont Corps Dipl. Tom. Vil. P. I[. p. 400.

M. de la Paix de Ryïvïck, Tom. III. p. ai8. (t) Du Mont Corps Dipl. Torn. VII P. ï(. P. S99.

Sluiten