Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem le UI.

De (laat

des

Spaanfc en Rijki befpied.

494 GESCHIEDENIS

boon, door den Franfchen koning der Natie aan^e. daan , te wreeken (*).

De Staaten, bedoren hebbende den Oorlog aantevangen, zo ras de onderfeheidene Ver;>in^niïfen, hehdijk begonnen met verfcheide Dwtfche Vorsten, Volkomen haar bcflag gekreegen hadden, zonden een Agent na Spanje, onder voorwendzel, van zaaken den Koophapdel betreffende, door hem re regelen; doch zijn weezenlijk oogmerk was , den ftaat des Lands te töSfpfëdeü, de krngt der Sterkten , de gelegenheid der Havens, het aantal der Krijgsmagt, en de geneigdheid der Landzaaten voor den nieuwen Koning opteneemen. Hij onthieldt zich eenigen tijd te Kadix, en tr.ik na Madrid , waar hij verfcheide gefprekken hadt met den Admirant, die hem verzekerde van den vervallen ftaat aller Vestingwerken, en dat men den Throon van 't Bourbonfche Huis in Spanje zon omkeeten , indien men AAalufte, den fleutel des Rijks, bemagtitrde. Bij deeze onderrig. ringen voegde hij ten gtfehenke eene zeer groote en nauwkeurig uitgewerkte Kaart van Spanje ; hem te verdaan geevende , dat het Huis van Oostenrijk in dat Rijk een groot aantal hèimlijke Begunstigers hadt, die niet in gebreke zouden blijven, om zich te verkhfarèri bij den eerft-n inval. De Agent, in Holland wederkeerende, deedt verdag van zijn wedervaaren

aan

H Lamberg, Tom. I. p.ö"8p—6pi. Tindal , Vol. IV. p.385 439.

Sluiten