Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dik NEDERLANDEN. 5*7

Ten gegaan. De Regeering, verzekerd, dat dit gemor door de Gemeensluiden verwekt of gevoed werd, bewoog eenigen uit de Schutterijen en Gilden , om de hand te leenen tot het afzetten der Gemeensluiden. Het gefchiedde, ondanks de tegenkanting van het Kleermaakers Gilde, en een groot gedeelte der Sti Joris Schutterije. Eén der afgezette Gemeensluiden was Hopman over eene bende Vrijwilligen, die hij terftond op de been bragt, en een ander vervoegde zich na Arnhem, om hulpe. De Wethouderfchap dier Stad zondt twee Burgemeesters , aan 't hoofd van eenige Vrijwilligen , die met vier ftukken gefchuts na Wageningen trokken. Digt onder de Stad genaderd , zonden de Arnhemmers een Schildwigt, welken zij daar aantroffen, binnen , met verzoek om eenigen uit de Regeering te fpreeken. Vier verfcheenen 'er op dit verzoek; doch zij werden terftond gevat, in een Koetswagen gezet, en na Wageningen te rug gevoerd. De Poort was gefloten, men plantte het gefchut, en opende dezelve met geweld. Deeze Heeren moesten veel wederwaardigheids verduuren ; doch werden eerlang ontflagen , en in hunne Ampten herfteld. De komst van Krijgsvolk deedt de zodanigeu, die voornaamlik de hand gehad .hadden in het bemagtigen van Wageningen , ten Lande uitwijken. De benden Vrijwilligen in de Gelder fche Steden werden, bij een Plakaat der Staaten, afgefchaft. Nieuwmegen en Arnhem moesten Krijgsvolk inneemen, en 'er viel in die beide Steden eene groote verandering voor in de Wethouderfchap.

De

Willem de III.

Sluiten