Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H OUD

VAN HET

NEGENDEN DEELS Eerste Stuk.

'T GEMEENEBEST DER VERÊÊNIGDE NEDERLANDEN.

DRIEËNDERTIGSTE BOEK.

Oorlog wegens de Spaanfche Nalaat enfchap.

egin des Oorlogs in 1702. Prins Eugf.nius. Laatjle pooging van Frankrijk , om de Staaten tot zijne zijde tvertehaalen. Dezelve mislukt. Aanmerkingen van den Keizerlijken Gezant op het Vertoog van Bar.Re*. Antwoord der Staaten op denvoorflag van BARRé. Oorlogsverklaring der Staaten aan Frankrijk. Oorlogsverklaring van Engeland. Oerlogsverklaaring des Keizers. Oorlogsverklaring van Frai.krijk. De Franfchen zoeken Nieuwmegen te verrasfen. Foorfpoed van de wapenen der Bondgenooten in de Nederlanden. Korte kenfchets van den Graave van Marlborough. Hij valt bijkans den * 2 Fraru

Sluiten