Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi INHOUD.

ter Zee. Verdrag tusfehen Groot • Brittnnje ei de Staktetii Verklaaringen ten opzigte der Fiaiifche Vl'.igü'.ingen.

VIE 11 EN DERTIGSTE BOEK.

Schets, van de Vredehandelingen, tot den Veldtocht in den jaare MDCCX.

Uitgeputte Slaat van Frankrijk; Eer ft e openingen tot d:n Vrede in den jaare 1705. Voortzetting der Vredehandelingen in i/or. en 1708. Marlboküugh vlamt op de Landvoogdij der Spaanfche Nederlanden. Voortgang der handelingen met F; ankrijk. De Heer de ToKCY na Holland gezinden. Zijne kenfehets van den Penftonaris Heinsids. De Torcy's handelingen in den Haage. Hindernis/en van den Vrede. Onderhandelingen in den Haag. Voorafgaande punten tnttforpen. De Torcy gaat met dtzelven na Frankrijk. Ze voorden verworpen. L ode wijk de XiV. verantwoord zich bij zijne Onderdaanen. Opming tot nieuwe Vredes onderhandelingen. Nieuwe voorflagen van Frankrijk. Handelingen te Geertruidenberg bepaald. Poogingen van Frank'ijk 3 om de Staaten tegen 'Engetend vêorinteneemen. Inboezemingen tegen Frankrijk. Vredes ■ onderhandelingen te Geertruïdenberg. Brief der Franfche Gevolmagtigden aan den Raadpenftonaris Heinsius. Wederlegging van dien Brief door de Staaten. BolingïsRjKii'o gedagten over het verhandelde te Geertrui-

den.»

Sluiten