Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

GESCHIEDENIS

staatsIE eoec ring.

Lutfte

pooghig

van

Frankrijk, om oe Staaten tot zijnezijde overtehaalen.

ren, en (tarnde af van den Graave de Soissons , uit den Huize van Savoije en van Olympia Mancini, éene der Nigten van den Cardinaal Mazarin. In den beginne ftondt hij alleen bekend onder den naam van den Abbè van Savoije. Lodewijk de XIV. fcheen hem niet te agten. Maar die Prins , uit den aart groot en heldhaftig, was gefchikt om <Je zodanigen , die hem geen regt gedaau hadden , berouw te doen krijgen (*). In Italië gerukt , verraste hij Cremona, en de Franfchén moesten met de Spanjaarden alle moedbetooning te wetk ft ellen, om de Keizerfchen, reeds meester van de Stad , te rug te drijven.

Het inrukken, des Franfchén Krijgsvolks in de Nederlanden hadt gelegenheid gegeeven tot veele vij« andlijkheden. In Duitschlaud waren reeds hevige ontmoetingen voorgevallen. De Feréinigde Nederlanden vernieuwden de oude Verbintenisl'en met Engeland. Koningin Anna en de Staaten verbonden zich, hunne krsgten te veréénigen, om paal en perk te zetten aan 't geen zij de overheerfchende magt van Frankrijk noemden (f). Het Hof van Ferfailles hadt ondertusfclien de Staaten tot andere denkbeelden zoeken te brengen. De Geheimfchrijver Barké , naa het vertrek des Graaven d'Avaux in den.Haage gebleeven , leverde een Vertoog in bij de Algemeene Staaten, hun voorhoudende3 welk eene verandering,

(*) Leevev. van Eugenius , b D. bl. 17. 368. (t) Groot Plakaatb. V. D. bl. 415.

Sluiten