Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ GESCHIEDENIS

Staats-

JtüGhERING.

de Verdragen, waar in zij alle mogelijke zorg draa. gen, om te wege te brengen , dat de Spaanfche Nederlanden eene lterke voormuur tusfehen hen en

Frankrijk mogten weezen. Lodewijk de XIV-

mogt hun voorhouden, dat een Koning van Franfchén Bloede in Spanje een goed Spanjaard kon worden, en dat de banden van bloedverwantschap, behalven dat dezelven door den tijd flijten , altoos zwakke bindzelen zijntegenfiaatkundigebelangen.—De Staaten toonden zich zeer ontrust over het inlegeren der Franfche Kr'jgsbenden in de Spaanfche Nederlanden , en oordeelden hun Staat in gevaar, indien zij den Keizer geene voldoening bezorgden. Blijkbaar rees deeze betoonde geneigdheid tot den Keizer uit zugt voor eigen veiligheid : en gaf zulks gelegenheid tot den voorilag van Barrc" , om over de verzekering der Gewesten in eene afzonderlijke onderhandeling te willen treeden. Het opgemelde Vertoog ftrekte om hunne bewilliging hier toe door vleijen en dreigen aftepersfen. Kunstig wist hij de eerzwgt der Staaten te ftreelen door de vrijheid der regeeringe , welke zij thans genooten, tegen het bedwang onder de Stadhouderlijke regeeringe overteitellen, en te toonen, hoe zeer Frankrijk hier mede ingenomen was, en hoe veel goeds het zich hier van beloofde. De Refident BARRé liet het bij dit Vertoog niet berusten , maar poogde de Stad dmfterdam, die, naa den dood des Stadhouders, meer inyloeds op de regeering van den ganfehen Staat dan

te

Sluiten