Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io GESCHIEDENIS

Staats-

Rkgee-

rikg.

9) den. — Eindelijk hadden hunne Hoogmogen„ heden met bevreemding gezien , dat het ganfche ,, Vertoog fteunde op de veronderftelling , dat zij ,, nu meerder vrijheid van beftuiten zouden hebben „ dan voorheen ; doch zulk eene veronderftelling _ „ kon alleen zien op den dood des Konings van ,5 Groot - Brittanje , waar in de Heer Refident, bij „ gebrek van kennisfe hunner Regeeringe , zich ge. „ weldig bedroog ; dewijl hij weeten moest, dat „ hunne Hoogmogenheden te vooren 20 veel vrijheid „ als tegenwoordig fehad hadden, om zulke beflui„ ten te neemen, als zij dienstig hielden voor den

„ welftand en behoudenis van den Staat. Zij

„ belloten, naa het betreuren van Koning Willems. „ dood, dat diens Raad nergens toe geftrekt hadt, „ dan tot behoudenis van Vrijheid eu Godsdienst^. „ en dat zij volkomen overtuigd bleeven van de re„ delijkheid dier maatregelen : waarom zij bedoren „ hadden, dezelven op:evolgen , niet aftegaan van „ de Verbonden , bij het leeven van gemelde zijne „ Majefteit gemaakt, en zich ten allen tijde te be„ dienen van de middelen , door God hun in ban. „ den gefield, tot behoudenis van hnnne Vrijheid „ en Godsdienst (*)."

Voerden hunne Hoogmogenheden zulk eene afwijzende taal, het was 'er zo verre af, dat■ Am]hrdam\ gelijk de gerugten liepen , in andere maatregelen :raat, dat Willem Buis, Penfionaris dier Stad , in

ze-

O Lamberti, Tom. II. p. p4.

Sluiten