Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeü NEDERLANDEN. 17

> leerden dan de Staaten , dat zij, dus van alle kanj, ten omringd en belegerd , ja zelfs gehoond enaan., getast, door Frankrijk en Spanje beiden, ook „ verpligt waren zich te bedienen van de middelen,' „ hun door God en de Natuur verleend, totbefcher-

ming hunner On^erzaaten, en tot bewaaring van „ derzelver Vrijheid en Godsdienst; en , gevolg. „ lijk , de wapénèti optevatten tegen de Koningen jj van Frankrijk en Spanje , welken zij bij deezen „ den Oorlog aanzeiden (*)."

De Oorlogsverklaaring van Groot - Brittanje maakte geen gewag van het Verdeeüngs-Tradtaat , door Engeland nooit goedgekeurd, maar behelsde, onder anderen , eene bittere klagte over den hoon , dat Rijk aangedaan , doordien Lodewijk de XIV. den gewaanden Prins van Walles voor Koning van Enge* land, Schotland en Ierland verklaard, en Spanje tot die zelfde verklaaring bewoogen hadt. Voorts nam dit Rijk als eene reden des Oorlogs de belemmering, op den Engelfchen Handel gelegd, door denzelven te bezwaaren, even gelijk Engeland den Handel van Frankrijk en van andere Volken gedrukt hadt (f).

Des Keizers Oorlogsverklaring was daar op gegrond, dat de Koning van Frankrijk den Rijswijk' fchen Vrede gefchonden hadt, en zich meester zog! te maaken van de Spaanfche Heerfchappije , ftrijdis l'f . tegen

(*) Lamberti, Tom. II. p. 107. Groot Plakaatfa V. D. bl. 315-

(f) Lamberti, Tom, II, p, 113.

IX, Deel. B

Staats-

R.egf.e-

Oorlogs» verklaaring van Engeland,

Oorloge verklaaring des Keizers,

Sluiten