Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLA N D E N. 19

„ geleverd van zijne opregte zugt, om zijnen On„ derdaanen den Vrede te geeven. — Dat de Kei„ zer, zonder eenig regt te hebben op de Spaanfche „ Heerfchappijen, zich egter zedert , door het ver, meerderen zijner Troepen , en door het (luiten van verfcheide Verbonden met andere Mogenheheden , bovenal met Engeland en met de Staaten. , der Verèènigde Gewesten , in ftaat gefield hadt, om „ den Vrede van Europa te ftooren. — Dat men '„ van alle kanten , zonder den Oorlog verklaard te ,, hebben, de vijandlijkheden begonnen hadt, ter„ wijl de Koning, door zijne Gezanten, aan ver„ fcheide Hoven deedt arbeiden tot behoudenis van „ den Vrede : en dat deeze redenen hem bewoogen „ hadden, om den Keizer, Engeland en den Staa„ ten, nevens derzelver Bondgenooten, den Oorlog ,, te verklaaien (*)."

De Franfchén, ondertnsfchen, die het vreemd gevonden hadden, dat de Keizer, voor de Oorlogsverklaaring , de vijandlijkheden hadt aangevangen, maakten geene zwaarigheid, cm , vier weeken vooi het uitgeeven hunner Oorlogsverklaring , eene poo« ging te doen, om Nieuwmegen, bij verrasfing, inteneemen. De Hertog van Bourgondie , wien mer deezen aanflag hadt toebetrouwd, zogt ten dien ein de de gemeenfchap afrefnijden tusfehen die Stad er het zwakke Leger des Graaven van Athlone , u Klaarenheek, tusfehen NimvMegen en Kleef neder

ge

(*) Lamberti , Tom. II, p. 208.

B 2

StaatsRecee-

RING.

v

Fr ar.' fchen zoeken Nieuwmegen te verrasfen.

Sluiten