Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND EN. -zi

zulk een kans te waagen. 't Zij dat vrees voor de Franfche wapenen nog bij hen werkte ; ofliever, dat de Raadpenfionaris Heinsius en de voornaamfte Leden van den Staat dugtten, dat, in geval van een ongelukkigen uittlag , het Volk weder een Opperhoofd zou begeeren, als in den jaare MDCLXXII. Hun plan was , dien Veldtocht te bepaalen tot het inneemen der Plaatzen van Staatsch Gelderland, zich van de vaart langs de Maaze te verzekeren, en Maastricht, eene Stad van zo veel aanbelangs, buiten gevaar te dellen. De Baron van Obdam berende Venlo, en de Generaal Koehoorn befiuurde de aanvallen. De Schans werd ftormenderhand veroverd, en de Stad gaf zich bij verdrag over. Stevenswaard, Roermonde, Luik en het Kasteel vielen den Bondgenooten in handen (*). Deeze Veldtocht was te roemrijker-en nutter , dewijl , de Spaanfche Nederlanden op de Franfche zijde zijnde , men alle reden hadt om die Mogenheid, zo gedugt voor het GemeeDebeJt, te vree/ten, op'eeu tijd , dat die Nederlanden het met hem hielden.:

Vij moeten Joan Churchijx a Graaf van Marlboro'tzh, die ons voorts n dit Tafereel zo veelmaalen zal ontmoeten, nier voorbijgaan, maar eenigzius Bader doen kennen. Hij behoorde tot het getal dei zodanigen, die zich weeten te fchikken naar de zinnelijkheid der Vorsten, wier ver: rouwen zij zoeker te winnen. Hadt Koning Jacobus langer gere

geerd

(*) Tindaï, , Vol. V. p. 112. ii

• B 3'

5TAATS- f

Regee- 1

ring.

rro-te

kenfchets van den Grcave van Marlborough.

Sluiten